Phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm đều là “vẻ đẹp nhân tạo” được chấp nhận