Tư vấn gọt mặt

Có nên gọt mặt không

Hỏi: Chào bác sĩ! Năm nay tôi 30 tuổi, khuôn mặt của tôi được mọi người nhận xét là khá thô, tôi ...